Een eigen bedrijf en scheiden

Voor een ondernemer die gaat scheiden, kan een scheiding erg ingewikkeld zijn. De waarde van het bedrijf moet vaak in de verdeling worden betrokken als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Voor huwelijken die zijn gesloten vóór 1 januari 2018 is dat altijd het geval. Ben je na die datum getrouwd en is het bedrijf tijdens het huwelijk gestart, dan ook. Zijn er huwelijkse voorwaarden, dan moet, afhankelijk van wat daarin is afgesproken, de waarde van het bedrijf soms ook in een verrekening betrokken worden. Hebben de partners samen een bedrijf gehad tijdens het huwelijk, dan zullen ook afspraken gemaakt moeten worden over de voortzetting van het bedrijf, meestal door een van de twee partners. Dit kan tot extra discussies leiden bij de scheiding.

Hoe wordt de waarde van het bedrijf bepaald?

Het waarderen van een bedrijf is specialistisch werk. De accountant van het bedrijf kan hierin een belangrijke rol spelen. Diens mate van deskundigheid is daarbij in de eerste plaats een criterium en verder moet er bij de scheidende partners voldoende vertrouwen zijn dat de accountant (van de ondernemer die het bedrijf voortzet), ook voldoende rekening houdt met de belangen van de niet-ondernemende partner. Een onafhankelijke financieel adviseur* kan in dergelijke situaties uitkomst bieden.

Verder is het belangrijk dat door de scheiding de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar komt. Er wordt daarom niet alleen gekeken naar de waarde op papier, maar er moet ook rekening mee gehouden worden of er voldoende liquide middelen zijn om een uitkoopsom te betalen. 

Alimentatie en de ondernemer

De continuïteit van de onderneming is ook van belang voor het bepalen van de alimentatie die een ondernemer moet betalen. De onderneming moet immers wel blijven voortbestaan om alimentatie mogelijk te maken. De hoogte van het inkomen dat gehanteerd wordt om alimentatie te berekenen, kan wel een discussiepunt zijn. Een DGA bepaalt immers zelf tot op zekere hoogte wat hij/zij aan salaris aan zichzelf uitkeert. Ook hierbij is advies van een financieel expert belangrijk.

Hoe zit het met mijn pensioen?

Afstorten pensioen 

Op basis van de wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS) hebben ex-partners recht op het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Ondernemers hebben vaak pensioen opgebouwd in hun eigen onderneming. Bij een scheiding kan de ex-partner eisen dat de opgebouwde pensioenaanspraak wordt afgestort bij een externe pensioenverzekeraar. Ook hierbij geldt dat door de afstorting de continuïteit van de onderneming niet in gevaar mag komen.

* Een Register Financieel Echtscheidingsadviseur (RFEA) is een onafhankelijke en deskundige adviseur voor financiële vraagstukken op het gebied van scheidingen. De RFEA-Ondernemer is bovendien gespecialiseerd in advies bij scheidingen van ondernemers. 

Bron: https://www.scheidingsplanner.nl/leiden-eo/