Scheiden of blijven?

Wel of niet scheiden? De stap om te scheiden is er niet één die je zomaar even maakt. 

Elke scheiding is anders. In de ene situatie komen partners gezamenlijk tot de conclusie dat ze beter uit elkaar kunnen gaan. In het andere geval wil de ene partner scheiden, maar de andere (nog) niet. Makkelijk is zo’n besluit bijna nooit. Zeker niet als er kinderen zijn. Sommige twijfelen lang over wat het beste is: scheiden of blijven. Het kan goed zijn om met iemand te gaan praten. Bijvoorbeeld met iemand van het scheidingspunt. Maar u kunt ook contact opnemen met het algemeen maatschappelijk werk of naar een relatietherapeut gaan. Zo’n professional adviseert u niet of u wel of niet moet gaan scheiden. Die keuze maakt u als partner(s) zelf. Wel kan diegene ervoor zorgen dat u zelf een weloverwogen beslissing neemt. In ieder geval kan de professional u helpen ‘de chaos te ordenen’. De professional laat u zien welke mogelijkheden er zijn. Scheiden is er één van. Ook helpt hij u na te denken over de gevolgen van elke mogelijke keuze. Want wanneer u niet tevreden bent met uw huidige situatie, wil dat nog niet zeggen dat u zich beter zult voelen, als u eenmaal bent gescheiden.

Dit soort ondersteuning kan ervoor zorgen dat u zich gaat beseffen wat u in uw situatie mist, of waar u tegenaan loopt en wat een scheiding daar al dan niet aan zou kunnen veranderen. 

(bron: Jeugd en Gezin (2017), Brochure: Uit elkaar… En de kinderen dan?)

Hoe vertel ik het mijn partner?

De mededeling van de ene partner aan de andere dat hij of zij de relatie wil beëindigen noemen we de ‘scheidingsmelding’. Een duidelijke mededeling van de ene partner aan de andere partner over het besluit uit elkaar te willen gaan, zorgt voor een beter verloop van de scheiding. Wel kunnen de emoties heftig zijn. De meeste scheidende partners hebben dan ook een paar weken of langer nodig om te bekomen van de eerste schrik, de werkelijkheid tot zich te laten doordringen en het onvermijdelijke te accepteren. Daarna wordt het mogelijk maatregelen te nemen om de scheiding te regelen, zoals het maken van afspraken over de kinderen. Als dat nodig is met behulp van een hulpverlener of mediator.

Van het uit elkaar gaan als partners naar collega-ouders in gezamenlijk ouderschap

Wanneer jullie samen kinderen hebben, zullen jullie een nieuwe relatie in de vorm van gezamenlijk ouderschap moeten vormgeven. Vaak werken de oude (communicatie) patronen in deze nieuwe ouderrelatie door. Wanneer je merkt dat dit de huidige communicatie belemmert is het verstandig om een professional te raadplegen om te kijken hoe jullie deze patronen kunnen doorbreken, zodat jullie je als ouders beter kunnen richten op de gezamenlijke opvoedtaak. Neem contact met ons op, om in gesprek te gaan met een algemeen maatschappelijk werker.