Scheiding en kinderen

Hoe vertel ik het mijn kinderen en wanneer? 

Kinderen hebben een belangrijke positie bij een scheiding. Er zijn veel dingen waar je aan kunt en zelfs wel moet denken.

Welke afspraken moeten we maken over de kinderen?

Ouders die uit elkaar gaan, doen er goed aan een ouderschapsplan op te stellen. Voor gehuwde en geregistreerde ouders, met of zonder gezamenlijk gezag, en samenwonende ouders met gezamenlijk gezag, zijn dat verplicht.

Ouderschapsplan, waarom helpt het?

Het ouderschapsplan kan een belangrijke leidraad zijn bij het scheppen van duidelijkheid in de afspraken die jullie met elkaar maken. Hoe gedetailleerder, hoe duidelijker. Dit kan een hoop misverstanden en conflicten voorkomen.

Wat zijn de gevolgen van een scheiding voor de kinderen?

Voor alle gezinsleden is een scheiding een ingrijpende gebeurtenis. Een scheiding is een opeenvolging van gebeurtenissen en ervaringen die ingrijpende gevolgen kan hebben voor het kind in de periode voorafgaand aan, tijdens en na de scheiding.

Handvatten om kinderen te kunnen ondersteunen tijdens en na de scheiding.

Wat heb ik nodig om gezamenlijke ouderschap vorm te geven?

Wanneer u samen kinderen heeft, zullen jullie een nieuwe relatie in de vorm van gezamenlijk ouderschap moeten vormgeven. Vaak werken de oude (communicatie) patronen in deze nieuwe ouderrelatie door.

Scheiding en kinderen