Handvatten om kinderen te kunnen ondersteunen tijdens en na de scheiding

  • Ouders, omgeving, school kunnen voor een groot deel voorkomen dat de scheiding een te zware last wordt voor kinderen.
  • Houd het contact met de andere ouder positief in het bijzijn van de kinderen
  • Spreek neutraal of positief over de andere ouder
  • Luister zonder oordeel naar de beleving van uw kind
  • Zoek steun voor uzelf bij andere volwassenen en niet bij uw kind
  • Maak afspraken hoe jullie als ouders met elkaar communiceren, zodat uw kind geen boodschapper hoeft te zijn.
  • Soms kan een ouder vanuit schuldgevoel meer toegeeflijk worden naar het kind. Het voorzetten van de opvoedregels en grenzen naar uw kind, zorgen voor een gevoel van vertrouwdheid en daarmee veiligheid van uw kind.