Hoe werkt scheiden bij samenwonen?

Scheiden voor samenwoners

Het scheidingsproces van samenwoners is anders dan bij stellen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Samenwoners kunnen uit elkaar gaan zonder formaliteiten. Ouders die samenwonen hoeven bij het beëindigen van hun relatie in principe niet naar de rechter.  Als je minderjarige kinderen hebt, moet je wel op grond van de wet verplicht een ouderschapsplan maken, maar dit hoeft niet aan de rechter te worden voorgelegd. 

Samenwonend met samenlevingscontract

In een samenlevingscontract staan de financiële afspraken tijdens de relatie. Vaak staat er ook in hoe het contract beëindigd moet worden. Meestal wordt er geen gemeenschappelijk vermogen opgebouwd en bij de scheiding houdt ieder wat van hem/haar is. Gemeenschappelijke bezittingen moeten verdeeld worden. Schulden die jullie samen zijn aangegaan, blijven wel de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als in het samenlevingscontract ook afspraken staan over pensioen en/of het betalen van alimentatie na de scheiding, moeten daarover ook afspraken worden gemaakt.

Samenwonend zonder samenlevingscontract

Als jullie geen samenlevingsovereenkomst hebben, dan hoef je bij de scheiding alleen afspraken te maken over de spullen die jullie samen hebben gekocht en de gemeenschappelijke schulden. Over pensioen hoeft geen afspraak te worden gemaakt en partneralimentatie is in principe niet aan de orde.

Leg afspraken vast

Het is verstandig om de afspraken die je met elkaar maakt, schriftelijk te laten vastleggen. Daarmee voorkom je latere discussies. Wil je meer zekerheid dat gemaakte afspraken, bijvoorbeeld over de kinderalimentatie, worden nagekomen, dan kun je —via een advocaat— aan de rechter vragen om de gemaakte afspraken te bekrachtigen.

Via de rechter

Lukt het niet om samen afspraken te maken, dan kun je een mediator of advocaat in de arm nemen. 

Let op:  voor bijvoorbeeld kinderalimentatie en regelingen over vermogen en schulden zijn verschillende procedures nodig. Dit kan procederen extra duur maken.

(bron; website van Baarle-Overes, advocatuur en mediation)