Kan ik in het huis blijven wonen? Welke stappen moet ik nemen m.b.t. huisvesting?

Heeft u een koopwoning?

Besluit samen wie er blijft wonen en bekijk de mogelijkheden met de hypotheekverstrekker.

Wanneer het niet mogelijk is om de kosten van de woning alleen te dragen, dan zal u op zoek moeten naar een andere woning. In dat geval is het belangrijk om na te gaan of het mogelijk is om zelfstandig een andere woning te kopen, of dat u woning wilt gaan huren. 

Afhankelijk van uw inkomen, leeftijd en de grootte van uw huishouden kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor de sociale huursector. De meest actuele voorwaarden in de regio Rijnmond, kunt u vinden op www.woonnetrijnmond.nl.

Wanneer u in aanmerking denkt te komen voor een sociale huurwoning, kunt u zich inschrijven als woningzoekende via Woonnet Rijnmond. 

Scheiden is geen reden voor urgentie. Het niet kunnen betalen van de huidige woning wanneer u minderjarige kinderen heeft, kan wel een reden zijn voor urgentie. Kunt u de woonlasten met uw eigen inkomen niet betalen en heeft u (minderjarige) kinderen? Dan zou het aanvragen van een urgentieverklaring zinvol kunnen zijn. Urgentie biedt slechts een minimale oplossing voor uw huisvestingsprobleem. Het wordt gezien als één van de laatste redmiddelen. Zo wordt er van u verwacht dat u er alles aan heeft gedaan om het probleem zelf op te lossen.

Bent u, wegens uw financiële omstandigheden zoals hierboven beschreven, gedwongen de woning te verlaten? Vraag dan bij de gemeente een adviesgesprek voor woonurgentie aan. U kunt dit formulier via het ‘verzoek om hulp bij woonurgentie’ op de website van de gemeente Lansingerland.

Heeft u een huurwoning?

Wanneer jullie samen een woning huren moeten jullie besluiten wie er in de woning blijft wonen en wie van jullie op zoek gaat naar een andere woning. Om te komen tot deze beslissing is het belangrijk het volgende mee te laten wegen; 

  • Hoe gaan jullie de zorgtaken voor de kinderen verdelen? De ouder die het merendeel van de zorgtaken op zich neemt heeft een passende woonsituatie nodig om dit te kunnen doen. 
  • Daarnaast speelt ieders financiële situatie na de scheiding of het uit elkaar gaan, een rol.  Degene die de woning achterlaat, zal op eigen kracht een woonplek moeten vinden. 

Wanneer jullie er niet uitkomen wie in de huidige woning kan blijven wonen, kunt u een rechter vragen om hier uitspraak over te doen. De rechter zal de hier bovengenoemde afwegingen meenemen in zijn uitspraak. 

Urgentie huurwoning

Echtscheiding is geen reden voor urgentie. Krijgt u het minderjarige kind(eren) toegewezen en kunt u door de echtscheiding de woonlasten met uw eigen inkomsten niet betalen? Dan komt u misschien voor urgentie in aanmerking.

Voor urgentie is het, naast dat u de zorg draagt voor minderjarige kinderen, van belang dat u een woning achterlaat en dat u kunt aantonen dat het niet mogelijk was deze te behouden. In het geval van een huurwoning moet u deze opeisen. In het geval van een koopwoning moet u aantonen dat u de kosten voor deze woning niet alleen kunt dragen. Daarnaast is het van belang dat het ouderschapsplan en het convenant klaar zijn en bij de rechtbank zijn bekrachtigd.

Gezien de grote krapte op de woningmarkt, zijn de voorwaarden voor woonurgentie steeds meer verscherpt. Woonurgentie is een laatste (minimale) oplossing om mensen aan een woning te kunnen helpen. Dit betekent dat, voordat u urgentie kunt aanvragen, u er alles aan gedaan moet hebben om zelf op eigen kracht tot een oplossing voor uw situatie te komen. Dit vraagt om creatief denken, een brede blik en een out of de box aanpak. Daarbij is het belangrijk dat u actief reageert op woningen. Het is dus belangrijk dat u zich zo snel mogelijk inschrijft bij Woonnet Rijnmond en actief reageert op het woningaanbod. We raden aan om daarbij ook te reageren op direct kans woningen of via loting . Tevens raden we u aan om u niet alleen te kijken naar de regio en de gemeente Lansingerland, maar oriënteer of er ook andere regio’s in Nederland zijn waar u zich kunt inschrijven. 

Woonurgentie biedt slechts een minimale oplossing voor het huisvestingsprobleem. Heeft u een woning geaccepteerd op basis van uw urgentieverklaring? Dan behoudt u uw inschrijfduur zodat u verder kunt zoeken naar een woning die past binnen uw woonwensen. 

Wanneer u niet aan de criteria voor het aanvragen voor urgentie voldoet, zult u via reguliere weg een woning of kamer moeten zoeken, d.w.z. nagaan of het mogelijk is om een woning te kopen, of een woning/ kamer zoeken in het particuliere woonaanbod.