Ouderschapsplan, waarom helpt het?

Een ouderschapsplan is er ook voor als jullie niet getrouwd zijn.

Het ouderschapsplan kan een belangrijke leidraad zijn bij het scheppen van duidelijkheid in de afspraken die jullie met elkaar maken. Hoe gedetailleerder, hoe duidelijker. Dit kan een hoop misverstanden en conflicten voorkomen.

Lukt het niet om goed om samen afspraken te maken, schakel dan iemand in die daarbij kan helpen. Dit kan een neutraal iemand uit eigen netwerk zijn, een algemeen maatschappelijk werker, een mediator of advocaat, zijn. Dit kan uiteindelijk helpen om in de praktijk het gezamenlijk ouderschap na scheiding vorm te geven.

Een voorbeeld van een ouderschapsplan