Partner- en kinderalimentatie

Alimentatie is een bijdrage in de kosten van de ex-partner of van de kinderen, die betaald wordt na een echtscheiding of na de ontbinding van een geregistreerd partnerschap.  

Kinderalimentatie

Ouders moeten in het verplichte ouderschapsplan bij de scheiding met elkaar afspraken maken over de verdeling van de kosten van hun kinderen na de scheiding. De hoogte van de bijdrage wordt beoordeeld op basis van het inkomen van beide ouders. Daarnaast speelt een rol hoe de zorgtaken voor de kinderen verdeeld zijn. Bij een gelijke verdeling van de zorgtaken (co-ouderschap) kan ook alimentatie nodig zijn voor de ouder met het laagste inkomen. Ouders kunnen bij een co-ouderschap ook kiezen voor een kinderrekening, voor het betalen van de kosten van de kinderen. Belangrijk is dan wel om goede afspraken over het gebruik van zo’n kinderrekening om discussies te voorkomen. 

Partneralimentatie

Afhankelijk van aan de ene kant de behoefte, die is gebaseerd op het inkomen vóór de scheiding en aan de andere kant de draagkracht (het inkomen na de scheiding), kan (ook) partneralimentatie worden vastgesteld. In onderling overleg—in mediation—kun je met elkaar afspraken maken of, hoeveel en hoe lang de partneralimentatie wordt betaald.

Hoe lang volgens de wet?

Spreek je niets anders met elkaar af, dan geldt de wet. Volgens de wet zijn ouders verplicht om voor hun kinderen te betalen tot zij 21 jaar zijn. 

Tot 1 januari 2020 was de maximale termijn voor partneralimentatie 12 jaar na het huwelijk. Voor alimentatieverzoeken die vanaf 1 januari 2020 worden ingediend is de duur voor partneralimentatie beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Op deze regel bestaan 3 uitzonderingen:

  1. Als er jonge kinderen zijn, heeft de alimentatiegerechtigde (verzorgende) ouder recht op partneralimentatie totdat het jongste kind 12 jaar is.
  2. Heeft het huwelijk minstens 15 jaar geduurd en zit de alimentatiegerechtigde maximaal 10 jaar vóór de AOW-leeftijd, dan geldt een maximale alimentatieduur tot de AOW-datum. 
  3. Heeft het huwelijk minstens 15 jaar geduurd en is de alimentatiegerechtigde geboren vóór 1 januari 1970, dan geldt eveneens een maximale alimentatieduur van 10 jaar.

Let op: bij een samenloop van meerdere termijnen geldt de langste termijn!

Iedere situatie is anders

Hoewel dit wel vaak gedacht wordt, is het helaas niet zo dat het berekenen van alimentatie eenvoudig is. Of en hoeveel er betaald kan worden voor de kinderen en ex-partner, is in iedere situatie anders. Bovendien kunnen in de loop van de tijd de omstandigheden veranderen, waardoor de regeling herzien moet worden. Een gespecialiseerde advocaat of mediator kan een berekening maken, waarin dezelfde normen worden gehanteerd die de rechter gebruikt.  

Het LBIO biedt de mogelijkheid aan om een standaardberekening te maken tegen beperkte kosten. Je levert daarvoor allebei inkomensgegevens aan, die gebruikt worden voor het maken van een berekening. Een belangrijke kanttekening hierbij is de volgende. Als je allebei afzonderlijk de gegevens aanlevert, krijg je niet de gegevens van de ander te zien. Je kunt dus niet controleren of het LBIO de berekening juist heeft gemaakt.

(bron; website van Baarle-Overes, advocatuur en mediation)