Scheiden van tafel en bed, hoe zit dat precies?

Scheiding van tafel en bed

Een veel gehoord misverstand is dat je van tafel en bed gescheiden bent als je als getrouwde partners niet meer samen onder een dak woont, bijvoorbeeld in de aanloop naar een echtscheiding. Een scheiding van tafel en bed is echter een officiële beslissing van de rechtbank. Als je gaat scheiden van tafel en bed, blijf je officieel getrouwd, maar je moet hetzelfde regelen als bij een gewone echtscheiding. Jouw bezittingen en schulden moeten verdeeld worden en als jullie kinderen hebben, moeten jullie ook een ouderschapsplan opstellen.

Waarom scheiden van tafel en bed

Vroeger kozen mensen voor een scheiding van tafel en bed als zij uit elkaar wilden, maar vanwege hun geloof niet mochten scheiden. Tegenwoordig komt de scheiding van tafel en bed niet meer zo vaak voor, maar wordt het soms toch gebruikt als scheiden te definitief gevonden wordt. Een verzoening na een scheiding van tafel en bed is makkelijker dan bij een echtscheiding.

Procedure scheiding van tafel en bed

De procedure bij een scheiding van tafel en bed is ongeveer hetzelfde als een normale echtscheidingsprocedure. Ook bij een scheiding van tafel en bed moet sprake zijn van een ‘duurzame ontwrichting’ van de relatie. De scheiding van tafel en bed wordt door de rechter uitgesproken en voor de procedure heb je net als bij de echtscheidingsprocedure ook een advocaat nodig.  

Als er minderjarige kinderen zijn, dan moeten de ouders ook bij een scheiding van tafel en bed een ouderschapsplan maken, dat bij het verzoekschrift aan de rechter moet worden overgelegd. En evenals bij een echtscheiding kan partneralimentatie worden vastgesteld en moeten de bezittingen en schulden worden verdeeld en/of moeten de huwelijkse voorwaarden worden afgewikkeld.

De scheiding van tafel en bed wordt door de rechter uitgesproken in een beschikking en die beschikking wordt vastgelegd in het (openbare) huwelijksgoederenregister bij de griffie van de rechtbank.

Gevolgen scheiding van tafel en bed

De belangrijkste gevolgen van een scheiding van tafel en bed zijn:

  1. De wettelijke gemeenschap van goederen eindigt bij het indienen van het verzoekschrift waarin verzocht wordt de scheiding van tafel en bed uit te spreken. De gemeenschappelijke bezittingen moeten worden verdeeld, over de gemeenschappelijke schulden moeten afspraken gemaakt worden. Na de scheiding van tafel en bed zijn de partners niet meer aansprakelijk voor elkaars schulden.
  2. Ouders met minderjarige kinderen, zijn verplicht om een ouderschapsplan te maken, waarin de afspraken over de gevolgen van de scheiding van tafel en bed voor de kinderen zijn vastgelegd.
  3. Afhankelijk van de inkomenssituatie van de partners, kan partneralimentatie worden vastgesteld, op dezelfde manier als bij een echtscheiding.
  4. Ouderdomspensioenrechten kunnen worden verdeeld op dezelfde manier als bij een echtscheiding. LET OP: de opbouw van partnerpensioen (nabestaandenpensioen) blijft doorlopen (dit is anders dan bij een echtscheiding!).
  5. Samenwonen met een nieuwe partner kan wel na de scheiding van tafel en bed, trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan kan niet.

Einde van de scheiding van tafel en bed

Wil je na een scheiding van tafel en bed weer getrouwd zijn, dan is een verzoening na een scheiding van tafel en bed eenvoudig. Je kunt hiervoor een gezamenlijke verklaring opstellen, die wordt ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. Het huwelijk herleeft dan. 

Wil je na verloop van tijd toch echt scheiden, dan kun je de rechtbank samen vragen om de ontbinding van het huwelijk uit te spreken. Na verloop van drie jaar kan de ontbinding ook eenzijdig door een van de twee partners worden verzocht. 

(bron; website van Baarle-Overes, advocatuur en mediation)