Wat zijn de gevolgen van een scheiding voor de kinderen?

Voor alle gezinsleden is een scheiding een ingrijpende gebeurtenis. Een scheiding is een opeenvolging van gebeurtenissen en ervaringen die ingrijpende gevolgen kan hebben voor het kind in de periode voorafgaand aan, tijdens en na de scheiding.

Naast gevolgen zoals een verhuizing, een andere financiële situatie, of een andere school, heeft een scheiding ook behoorlijke emotionele gevolgen voor een kind. Deze kunnen gevolgen hebben op de ontwikkeling van het kind. Bron: (KIES, expertisecentrum kind en scheiding)

Een scheiding betekent voor kinderen vooral verlies. Verlies van het vertrouwde gezin als veilige basis en van de dagelijkse aanwezigheid van beide ouders. Ook zijn ouders vaak zo in beslag genomen door hun eigen problemen dat dat weinig aandacht voor de kinderen overblijft. Een scheiding kan bij kinderen een groot gevoel van machteloosheid veroorzaken; de dingen overkomen hen zonder dat zij er iets aan kunnen doen. (bron: uit elkaar en de kinderen dan, ministerie jeugd en gezin).

Ook kinderen hebben de tijd nodig om de scheiding van hun ouders te verwerken. Hoe zij dit verwerken en hoe lang zij nodig hebben is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Hoe verloopt het scheidingsproces
  • Op welke manier gaan ouders met elkaar om
  • Is er ruimte voor het kind om positief over de andere ouder en gebeurtenissen bij de andere ouder te praten
  • Een kind mag van beide ouders houden en hoeft niet te kiezen tussen ouders. Elke relatie die je aangaat in je leven kan verbroken worden, maar een ouder-kind relatie is voor het leven.
  • Het kind moet de gelegenheid krijgen om met de andere ouder en bijbehorende familie contact te houden.

(bron: KIES, expertisecentrum kind en scheiding)

(bron: Jeugd en Gezin (2017), Brochure: Uit elkaar… En de kinderen dan?)