Welke afspraken moeten we maken over de kinderen?

Ouders die uit elkaar gaan, doen er goed aan een ouderschapsplan op te stellen. Voor gehuwde en geregistreerde ouders, met of zonder gezamenlijk gezag, en samenwonende ouders met gezamenlijk gezag, zijn dat verplicht.

In het ouderschapsplan worden afspraken met betrekking tot verdeling van kosten van de kinderen vastgelegd (kinderalimentatie). Daarnaast moet in ieder geval worden vastgelegd hoe ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen en de omgang regelen. En hoe ouders elkaar informeren en raadplegen over zaken die betrekking hebben op hun kinderen.

Daarnaast kunt u nog allerlei andere dingen eraan toevoegen die jullie belangrijk vinden om vast te leggen. Het gaat erom dat het plan past bij de kinderen en ouders.

Kinderen ontwikkelen zich en situaties veranderen voortdurend. Beschouw het plan als een ‘groeimodel’ en leg erin vast hoe je daarmee omgaat.